Arizona

  • Grand Canyon

    7166
    4
    Godt og vel 1,6 kilometer dyp, med stupbratte tilnærmet utilgjengelige vegger rundt baut, og ikke mindre enn 446 kilometer lang, ...